Веб-орієнтована геоінформаційна система
палеогеографічних досліджень в Україні

містить інформацію про типи ґрунтів, їх генетичні особливості, набір та порядок залягання генетичних горизонтів, геохімічні характеристики окремих горизонтів (вміст важких металів та деяких інших хімічних елементів, вміст гумусу, карбонатних сполук), датування (абсолютний вік), приналежність до хроноінтервалів

forwardРозпочати роботу
location_on

систематизація ключових ділянок та розрізів в просторовому аспекті із зазначенням географічних координат

timelapse

поділ об’єктів дослідження за приналежністю до різних хроноінтервалів у відповідності до показників абсолютного віку

text_format

зберігання практично необмеженої кількості атрибутивної інформації про кожний розріз і окремий генетичний горизонт

storage

уніфікованість підходів до наповнення інформацією (єдина структура, узгодженість наборів та типів даних)

supervisor_account

коректне співставлення результатів роботи окремих дослідників, уникнення повторюваності і оптимізація процесів дослідження

my_location

здійснення запитів до бази даних на основі характеру просторової взаємодії між об’єктами дослідження

loop

аналіз атрибутивних даних структурованої різнопланової інформації, інтегрованої в межах єдиної бази даних

youtube_searched_for

пошук за атрибутами дозволяє, з мінімальними затратами часу, знаходити потрібну інформацію